WORKSHOPS

WORKSHOP inför kommande utbildningsgrupp i Dans och rörelse som terapeutiskt verktyg

DMTT-metoden Dance and Movement as therapeutic tool

Du ges här möjlighet att prova på dansterapeutiska tekniker. Öka din förståelse av hur det ordlösa samspelet påverkar oss i mötet med människor samt få en inblick i hur man med kroppen, rörelsen och dansen som utgångspunkt kan förstå och behandla olika typer av problematik.

Workshopen ges som en introduktion till kommande utbildningsgrupp i Dans och Rörelse som terapeutiskt verktyg 2018 men kan även tas fristående. För dig som går vidare till utbildningsgruppen dras denna kostnad av från terminsavgiften.

Nästa datum för workshops är 29 maj 2018 kl 18.30-21.30

Kostnad: 750 kr inkl moms/workshop
Plats: Studio för Dansterapi, Brantingsgatan 41, 123 45 Stockholm

Varmt välkommen med din anmälan här.