LITTERATURLISTA

Björklund, Lars & Gyllenswärd, Göran. (2009). Vägar i sorgen. Natur & Kultur. Stockholm.

Halprin, Daria. (1988, fourth impression 2005). The Expressive Body in Life, Art and Therapy. Kingsley Publishers. London and Philadelphia.

Grönlund, E. & Renck, B. (2005). Dansterapi för pojkar med ADHD. Grupp och individuell behandling. Dans – forskning och utveckling. Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete.Danshögskolan. Stockholm.
Kan beställas via Dans och cirkushögskolan.  Kostnad: 50 kr

Grönlund, E. & Renck, B. (2006). Dansterapi för deprimerade tonårsflickor samt utvärdering av det samlade dansterapiprojektet, Dans – forskning och utveckling. Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete.Danshögskolan. Stockholm.
Kan beställas via Dans och cirkushögskolan. Kostnad: 50 kr

Thelin, Monika. (2008). Dansens helande kraft. Carlsson bokförlag. Stockholm.

Wennerberg, Tor. (2010). Vi är våra relationer. Natur och Kultur. Stockholm.

 

Referenslitteratur

Beck-Fris, Johan. (2005). När Orfeus vände sig om. Natur & Kultur. Stockholm.

Gerge, Anna. (2010). Trauma. Dualis Förlag AB.

Havnesköld, Leif och Risholm Mothander, Pia. (2009). Utvecklingspsykologi. Liber bokförlag. Stockholm.

Uddenberg, Nils. (2011). Själens Schamaner. Natur & Kultur. Stockholm.

Artiklar tillkommer.

Med reservation för ändringar.