HANDLEDNING

ruta12Vi ger handledning enligt DMTT-metoden för personer som arbetar inom vård och hälsa.

Handledningen ges i grupp eller individuellt utifrån ditt/era behov och önskemål och sker under en avgränsad period. Eftersom DMTT-metoden använder sig av kroppen, rörelsen och dansen som verktyg är det en tillgång för att hitta nya ingångar i nuvarande arbete, gynnar visar utveckling, ger inspiration och genererar ny energi.