DMTT-METODEN

ruta17Dance and Movement as Therapeutic Tool/ Dans och Rörelse som Terapeutiskt Verktyg

DMTT-metoden är utvecklad av dansterapeuterna och psykoterapeuterna
Monika Thelin och Nita Gyllander

Metoden har sin grund i dansterapeutiska tekniker och är skräddarsydd för att användas av personer yrkesverksamma inom hälsa, skola, vård och omsorg. Under rubriken Utbildning/Kurser kan du läsa om vad den grundläggande diplomutbildning och certifieringsutbildningen innehåller.

DMTT-metoden ökar din förståelse för hur ordlös kommunikation påverkar oss i mötet med människor.
Som behandlare bär vi stora delar av vårt arbete ordlöst i våra kroppar – låt denna tysta kunskap bli en värdefull tillgång! Utbildningen i DMTT-metoden kommer att stärka dig som behandlare och ge insikt om hur kroppens kunskap kan bli ett utmärkt redskap i behandlingsarbetet. Utbildningen vänder sig främst till personer yrkesverksamma inom hälsa, skola, vård och omsorg, med önskan om fördjupad kunskap inom icke-verbal kommunikation. Efter avslutad kurs erhålls diplom. Du behöver inga förkunskaper i dans för att gå utbildningen.

Utbildningen varvar teori, metod och praktik och omfattar:

  • Grundläggande dansterapeutiska tekniker
  • Utvecklingspsykologi kopplat till anknytningsmönster
  • Hur dans och rörelse, det ordlösa samspelet kan användas vid olika problematik