Certifieringsutbildning Kursplan 2016-17

Upplägg
Torsdagar 18.00-20.00
Handledning i halvgrupp

Fredagar 10.00-17.00
Fördjupning i dansterapeutisk metod genom att lyfta klientfall i helgrupp.
Fördjupad kunskap inom specialområden (möjlighet att läsa in sig på egen vald problematik, för att sedan i det praktiska arbetet använda och förstå utifrån DMTTmetoden).

Hösten 2016

6-7 oktober
17-18 november
8-9 december

Våren 2017

26-27 januari
9-10 februari
9-10 mars

Dessutom ingår individuell handledning vid tre tillfällen, på plats eller via Skype.