CERTIFIERADE enligt DMTT-metoden

CERTIFIERADE 2013/14

Eva Källkvist
Leg. Logoped och Mindfulnessinstruktör
eva.kallkvist@hotmail.com
073 – 758 44 14
Nuvarande arbetsplats:
Logopedmottagningen Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Anna Visser
Kurator och danspedagog
zamzara3@yahoo.se och anna.visser@skane.se
070-718 2739 och 040-337649
www.annavisser.vpsite.se
Nuvarande arbetsplats:
Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP Malmö

Lisa Olson
Rörelseterapeut och meditationslärare
lisa@lisaolson.se
070-245 7383
www.lisaolson.se
Verksam i privat regi
Lisa Olson Dans & Meditation AB

Lisa Hjulström
Dipl. Samtalsterapeut i Psykosyntes
Dipl. Dansinspiratör i Frigörande Dans
lisa@wheelstream.se
070-604 7669
www.wheelstream.se
Verksam i privat regi

Linda Krogerus
Specialpedagog
linda.krogerus@gmail.com
073-345 0919
www.bildodans.com
Verksam i privat regi

Marianne Mosesson
Beteendevetare, Dipl. Naturterapeut.
marianne.mosesson@sh.se
070-206 8027
Verksam i privat regi