Category Archives: Utbildning

ISUT – Institutet Skapande Uttryck

händer2 Sedan höstterminen 2008 har vi bedrivit kurser och workshops i Dance and Movement as Therapeutic Tool, DMTT (dans och rörelse som terapeutiskt verktyg). Eftersom intresset ökat och efterfrågan blivit allt större för en sammanhängande utbildning startade vi vår första utbildningsgrupp, som löpte över två terminer 2010/2011. Just nu pågår den femte utbildningsgruppen. En första grupp cetifierade enligt DMTT-metoden var klara våren 2014.

  • Läs mer om den Grundläggande diplomutbildning i DMTT-metoden här
  • Läs mer om den Certifierandeutbildningen i DMTT-metoden här